Despre noi

Zilele Sfântul Ladislau

SZL_napok_RO_logo_copy

Omagierea trecutului:
● Popularizarea personalităţii regelui Sfântul Ladislau, fondatorul oraşului.
Istoria unui oraş este o sursă de mândrie pentru toţi locuitorii săi, asta numim noi un patriotism local sănătos. De aceea, vrem să facem cunoscută istoria milenară a oraşului nostru, precum şi personalitatea regelui fondator Sfântul Ladislau pentru toţi locuitorii oraşului. Totodată vrem ca toţi orădenii, indiferent de etnie, să devină conştienţi şi mândri de faptul că sunt locuitorii unui oraş cu o istorie atât de bogată. Vrem să redăm vechia glorie a oraşului Oradea. Data de început a seriei de manifestări ar fi în seara zilei de 27 iunie, ziua lui László, şi ar ţine până în data de 30 iunie.
● Răspândirea cunoştinţelor istorice şi literare.
Bogatul trecut istoric şi cultural al oraşului Oradea poate fi prezentat şi prin metode care se aseamănă unui joc, încercând astfel să sensibilizăm tineretul, dar avem convingerea că şi generaţia mai în vârstă ar urmări cu interes un astfel de program. Scopul nostru este în primul rând evocarea şi prezentarea aspectelor orădene ale istoriei Bazinului Carpatic.
Prezentul Oradiei:
● De ce este bine azi să fii orădean
Oradea este un oraş în care e bine să locuieşti (este un oraş sustenabil). Moştenirea noastră construită, deschiderea locuitorilor oraşului, întâlnirea culturii române cu cea maghiară formează un câmp de forţă specific. Dorim să scoatem în evidenţă acest aspect pentru toţi cei care, constrânşi de problemele cotidiene, nu mai au timp suficient pentru a se concentra asupra valorilor locale orădene sau din împrejurimea oraşului. Programul „Oradea azi” doreşte să fie în primul rând – dar nu în mod exclusiv – un fel de trecere în revistă a artiştilor, a ONG-urilor și a atelierelor ştiinţifice din Oradea şi Bihor.
● Organizarea unei întâlniri pentru comunitatea maghiară a oraşului, unde ar putea fi invitaţi, cu scopul de a construi comunitatea, acei zeci de mii de oameni care au plecat definitiv din oraş.
Oradea ar putea să transmită mesajul către toţi cei care s-au mutat din oraş, că măcar o dată pe an, sunt aşteptaţi acasă, pentru o sărbătoare comună, pentru adâncirea sentimentului de coeziune. Zilele Sfântul Ladislau ar putea deveni astfel o sărbătoare a comunităţii orădene de odinioară şi din prezent, care a contribuit şi contribuie la formarea oraşului.
● Un spaţiu intercultural
Oradea constituie spaţiul de convieţuire a mai multor religii (evrei, alţi creştini, ortodocşi, etc.), și etnii, atât în trecut, cât şi în prezent. Acest lucru poate fi urmărit de exemplu şi în arhitectura oraşului. Pentru a ne înţelege bine, trebuie să ne cunoaştem şi să ne respectăm reciproc cultura şi obiceiurile. În acest scop dorim să organizăm o suită de manifestări, în cadrul cărora vom prezenta valorile culturale – diferenţele, dar după caz şi asemănările – în aşa fel, încât acest lucru să favorizeze învăţarea interculturală şi buna înţelegere reciprocă. Ne dorim, ca Oradea să fie un oraş, în care toate cultele, culturile şi etniile să se simtă acasă.
Viitorul Oradiei
● Oradea este o punte culturală
Din punct de vedere geografic, oraşul este situat la punctul de intersecţie a axelor dintre Budapesta–Cluj, Satu Mare–Timişoara, respectiv Szeged. În mod raţional, se oferă conceptul de „punte culturală”, oraşul nostru putând fi un centru integrativ între cele două ţări. Pornind de la acest aspect, în cadrul Zilelor Sfântul Ladislau, an de an dorim să invităm câte o localitate, câte o microregiune de pe ambele părţi ale frontierei, cărora le oferim oportunitatea de a se prezenta din punct de vedere cultural, gastronomic, artistic etc.
● Oradea – Inima regiunii Partium
De multe ori nici noi, locuitorii regiunii istorice Partium nu ştim exact, ce înţelegem sub această denumire, de unde şi până unde se întinde aceasta. Acest lucru este adevărat cu atât mai mult pentru cei din Ungaria, care vorbesc în mod constant despre Transilvania, dar nu pronunţă cuvântul Partium aproape deloc. Sarcina noastră este să facem cunoscute atât la noi, cât şi peste graniţă limitele geografice ale zonei Partium, să prezentăm relaţiile locale, populaţia de aici, localităţile şi toate acele particularităţi care îi caracterizează pe locuitorii acestei zone. Trebuie să readucem Partium-ul pe harta Bazinului Carpatic.
● O trecere în revistă a culturii Bazinului Carpatic, în primul rând cea maghiară din Transilvania. Stabilirea de contacte între oraşe, localităţi din ţară şi din străinătate.
Rolul oraşului Oradea în istoria îndepărtată şi recentă a maghiarilor din Transilvania şi din Bazinul Carpatic este indiscutabil. Zilele Sfântul Ladislau creează o oportunitate deosebită pentru prezentarea vieţii culturale maghiare din oraş. În acelaşi timp, în concordanţă cu programul de colaborare naţională, acest eveniment ar contribui la dezvoltarea relaţiilor dintre oraşe, astfel încât, la acest eveniment vor participa mai mulţi invitaţi din Transilvania, dar şi din întregul Bazin Carpatic, pentru a veni la Oradea şi a înfiinţa relaţii, prin intermediul Oradiei. Un scop important este de asemenea şi adâncirea relaţiilor cu localităţile înfrăţite.
● Prezentarea culturii maghiare pentru locuitorii majoritari ai oraşului
Oradea, ca centru al regiunii Partium, este un centru important şi pentru locuitorii majoritari, de etnie română. Convieţuirea dintre cele două etnii – maghiară şi română – nu a fost fără conflicte, nici măcar în trecutul mai apropiat al oraşului nostru, care este încărcat de locuri istorice şi monumente arhitecturale legate de istoria maghiară. Zilele Sfântul Ladislau creează o oportunitate pentru comunitatea noastră de a-şi afirma vitalitatea, aspectul multicolor, capacitatea de a crea valori şi de a invita la dialog nu doar pe plan cultural, ci şi pe planul celorlalte aspecte ale convieţuirii.